Quy định về quyền bán lại nhà ở, quyền cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài

Về quyền bán lại nhà ở của cá nhân nước ngoài: Tại khoản 8 Điều 79 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định nghiêm cấm tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở để bán lại nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc như thế nào là bán lại nhà ở nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời, do vậy, các trường hợp cá nhân nước ngoài đã mua và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu không còn nhu cầu sử dụng thì được bán lại nhà ở đó theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Cụ thể: Thời hạn sở hữu nhà tùy thuộc vào đối tượng mua nhà.

_ Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bên mua, bên nhận tặng cho được sở hữu nhà ớ ổn định lâu dài.

_ Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua chỉ đươc sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại, nếu có nhu cầu gia hạn thêm quy định tại Điều 77 NĐ số 99/2015/NĐ-CP.

Về quyền cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam: Theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì cá nhân nước ngoài có sở hữu nhà ở tại Việt Nam được phép cho thuê nhà ở này mà không bị giới hạn về số lượng nhà ở được cho thuê. Tuy nhiên, trước khi cho thuê nhà ở thì cá nhân nước ngoài phải làm thủ tục thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 162 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và quy định tại Điều 31 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Chính vì vậy, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam  được phép cho thuê nhà ở và  không bị giới hạn về số lượng nhà ở được cho thuê. Đồng thời, phải thực hiện thủ tục thông báo theo đúng quy định.

Về số lượng nhà ở mà cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam: Nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không vượt quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; không vượt quá 250 căn nhà (nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề) trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường.

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 NĐ số 99/2015/NĐ-CP: người nước ngoài chỉ được mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nha ở mà dự án đó không thuộc khu vực đảm bảo an ninh quốc phòng hoặc mua lại nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu ở tại Việt Nam. Nghị định này không có quy định  người nước ngoài được mua nhà ở từ cá nhân là người Việt Nam.

Hãy liên hệ chúng tôi để được Luật sư tư vấn nhanh chóng, kịp thời vấn đề pháp lý của Quý khách.

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 0903.888.087EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!Twitter!Twitter!
Đánh giá: 42 bình chọn, 0/10