Chuyển tiền bán tài sản thừa kế ra nước ngoài có phải nộp thuế không và thủ tục thực hiện

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân về thu nhập được miễn thuế:

“2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”

Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và  Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế có xác định rõ thế nào là nhà ở, quyền sở hữu duy nhất tại Việt Nam.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài

Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 sửa đổi năm 2013 và Nghị định số 70/2014/NĐ-CP, Quyết định 1437/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về mua, chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam.

Trường hợp tự mình bán tài sản thừa kế và chuyển, mang tiền ra nước ngoài thì, theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi 2013, được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam tại Ngân hàng được phép, chuyển tiền có được từ việc bán tài sản thừa kế vào tài khoản, sau đó đề nghị được mua ngoại tệ và chuyển, mang tiền ra nước ngoài. Công dân Việt Nam được cấp giấy phép định cư ở nước ngoài và có nhu cầu chuyển ngoại tệ cần xuất trình các loại giấy tờ sau:

– Chuẩn bị giấy đền nghị mua, chuyển ngoại tê ra ngước ngoài

– Bạn nên có một bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư kèm theo

– Bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật (nếu là tài liệu không phải bằng tiếng Việt) các giấy tờ chứng minh bạn là công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.

–  Bản chính hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người xuất cảnh định cư.

Công dân Việt Nam được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD cho một người xuất cảnh định cư hoặc 20% số tiền cho một người xuất cảnh định cư nếu tổng số tiền chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD. Trường hợp xin chuyển, mang trên 50.000 USD, công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ chứng minh thực có số tiền xin chuyển cho mục đích định cư.

Trường hợp cá nhận là người thừa kế định cư ở nước ngoài có thể ủy quyền cho cá nhân là công dân ở Việt Nam  đại diện định đoạt tài sản thừa kế và chuyển tiền ra nước ngoài, khi có nhu cầu chuyển tiền cần xuất trình những loại giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài;

– Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thoả thuận giữa những người thừa kế hợp pháp, không có tranh chấp;

– Hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Văn bản uỷ quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển ngoại tệ;

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được chuyển mang mỗi năm tối đa cũng không quá 10.000 USD, hoặc 20% số tiền nếu tổng số tiền thừa kế lớn hơn 50.000 USD. Trường hợp số tiền xin chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD, công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ chứng minh thực có số tiền xin chuyển cho mục đích thừa kế.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 0903.888.087EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!Twitter!Twitter!
Đánh giá: 49 bình chọn, 0/10