Thừa kế nghĩa vụ nợ tài chính khi nhận di sản thừa kế.

Thứ nhất, về việc thừa kế quyền sử dụng đất;

Căn cứ Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”

Như vậy, trường hợp người có tài sản thừa kế mất mà không để lại di chúc thì áp dụng chia thừa kế theo pháp luật (điểm a Khoản 1 Điều 649 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Thứ hai, vấn đề nợ nghĩa vụ tài chính

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về ghi nợ nghĩa vụ tài chính như sau: “3. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.” Kết luận Như vậy, pháp luật đất đai cho phép thừa kế quyền sử dụng đất khi người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử dụng đất. Khi đó, người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 0903. 91 67 91EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!Twitter!Twitter!
Đánh giá: 27 bình chọn, 0/10