CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI “VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI”

các quy định về hình phạt đối với TỘI “VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI” THEO CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Theo quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự 2015, Tội vi phạm các quy định sử dụng đất đai được quy định như sau:

“Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Theo đó, các loại hình phạt chính mà chủ thể thực hiện hành vi phạm tội có thể phải chịu như sau:

Thứ nhất, phạt tiền:

-          Phạt tiền từ từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với việc thực hiện hành vi lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

-          Trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng.

Thứ hai, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối với việc thực hiện hành vi lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Thứ ba, phạt tù có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm đối với việc thực hiện hành vi lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với trường hợp thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì khách hàng vui lòng liên hệ Văn Phòng Luật sư Quang Thái để được giải đáp.

Địa chỉ: G04, 12 Mạc Đĩnh Chi (tầng trệt Tòa nhà City View), Quận 1, TP.HCM

Website: luatsuquangthai.vn

Email: tuvan@luatsuquangthai.vn

Điện thoại: 0903.888.087EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!Twitter!Twitter!
Đánh giá: 16 bình chọn, 0/10